Chat with us, powered byLiveChat

Cirsmu dastošana

Cirsmu dastošana
Veicam cirsmu dastošanu, lai uzzinātu koksnes daudzumu cirsmā, kas ir pamats cirsmas vērtības noteikšanai.

Dastojot  konkrētā cirsmā, tiek izmērīti visu koku diametri 1,3 m augstumā no sakņu kakla, kā arī augstumi. Iegūtos mērījumus apstrādā ar specifisku programmatūru un iegūst koksnes krāju kubikmetros. Lai veiktu cirsmu dastošanu, ir nepieciešama cirsmas skice.

Pakalpojuma izpildes termiņš ir 2-15 darba dienas. Pakalpojums pieejams visā Latvijas teritorijā.

Pieteikties pakalpojumam