Chat with us, powered byLiveChat

Meža inventarizācija

Meža inventarizācija
Veicam meža inventarizāciju, iztrādājam meža apsaimniekošanas plānus un meža digitālās kartes.

Meža inventarizāciju ir jāveic šādos gadījumos:

  • lai varētu mežā veikt jebkuru saimniecisko darbību,

  • lai noteiktu meža kadastrālo vērtību,

  • lai veiktu meža zemes transformāciju,

  • lai saņemtu likumdošanā paredzētas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides,

  • lai saņemtu kompensācijas.

Mūsu uzņēmumā strādā taksatori ar vairāk kā 10 gadu ilgu pieredzi, tāpēc viņi darbus padara ātri un kvalitatīvi. Lai veiktu meža inventarizāciju, Jums ir jāiesniedz:

  • Zemes robežu plāns.

  • Ja inventarizācija ir veikta jau agrāk, tad vecie meža inventarizācijas datu aktualizētā izdruka.

  • Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja personas dati.

Pakalpojuma izpildes termiņš ir 2-15 darba dienas. Pakalpojums ir pieejams visā Latvijas teritorijā.

Pieteikties pakalpojumam